Mon-Thr 4pm-9:45pm  Fri 4pm -11 pm   Sat 11am-11pm

Sun 11am-9:45 pm

angelis-pizzeria-logo